Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

ludzie na szkoleniuW naszych szeregach pracują doświadczeni instruktorzy EFR (Emergency First Responce) Prowadzą oni szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Kierujemy je zarówno dla szkół, jak i zakładów pracy, niezależnie od branży, w jakiej firma działa. Wszystkie przedstawiane w czasie zajęć zagadnienia i procedury są zgodne najnowszymi standardami i wytycznymi ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) oraz Europejskiej Rady Resuscytacji. 

Dysponujemy całym niezbędnym sprzętem (m. in. Defibrylatory szkoleniowe (AED), Fantomy, materiały opatrunkowe, wyposażenie ratownicze itp.) niezbędnym do przeprowadzenia kompleksowego szkolenia i pokazu oraz zajęć praktycznych.

Nasi szkoleniowcy z uwagi na wieloletnią pracę w systemie ochrony zdrowia są praktykami i przekazują wiedzę w sposób przystępny i gwarantujący skuteczne działanie.

Szerzenie edukacji dotyczącej udzielania pierwszej pomocy, to jedna z naszych ważniejszych misji. Nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że szybkie podjęcie działania i wdrożenie czynności ratunkowych- w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), niejednokrotnie może uratować życie osoby poszkodowanej. Ważne jest zatem nie tylko wezwanie karetki pogotowia, ale również umiejętność między innymi zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zatamowania krwotoku oraz wszczęcie RKO.
Trzeba jednak przy tym trzymać się ustalonych zasad tak aby nie zagrozić sobie oraz nie pogorszyć stanu osoby której udzielamy pomocy.

Naszą ofertę kierujemy do organizatorów plenerowych imprez masowych i festynów oraz szkół i zakładów pracy a także placówek samorządowych.

Kontakt